Adatvédelmi irányelvek

Ez az adatvédelmi szabályzat („Szabályzat”) leírja, hogy az Ön által a weboldalon („Webhely” vagy „Szolgáltatás”) és bármely kapcsolódó terméken és szolgáltatáson (együttesen „Szolgáltatások”) milyen személyes azonosításra alkalmas adatokat („Személyes adatok”) adhat meg. összegyűjtik, védik és felhasználják. Leírja továbbá az Ön személyes adatainak mikénti felhasználásával kapcsolatos választási lehetőségeit, valamint azt, hogy hogyan érheti el és frissítheti ezeket az információkat. A jelen Szabályzat egy jogilag kötelező érvényű megállapodás Ön („Felhasználó”, „Ön” vagy „Ön” és „mi”, „mi” vagy „mieink”) között. A Weboldal és a Szolgáltatások elérésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat feltételeit. A jelen Szabályzat nem vonatkozik a nem mi tulajdonunkban lévő vagy nem általunk irányított vállalatok gyakorlatára, illetve azokra a magánszemélyekre, akiket nem alkalmazunk vagy irányítunk.

Automatikus információgyűjtés

Amikor megnyitja a Weboldalt, szervereink automatikusan rögzítik az Ön böngészője által küldött információkat. Ezek az adatok tartalmazhatnak olyan információkat, mint például az Ön készülékének IP-címe, a böngésző típusa és verziója, az operációs rendszer típusa és verziója, a nyelvi beállítások, vagy az a weboldal, amelyet meglátogatott, mielőtt a Webhelyre és Szolgáltatásokra érkezett volna, a Webhely és a Szolgáltatások által meglátogatott oldalak, az oldalakon eltöltött idő, a Weboldalon keresett információk, hozzáférési idők és dátumok, valamint egyéb statisztikák.

Az automatikusan gyűjtött információkat kizárólag a lehetséges visszaélések azonosítására, valamint a Webhely és a Szolgáltatások használatára és forgalmára vonatkozó statisztikai adatok létrehozására használjuk fel. Ezeket a statisztikai információkat egyébként nem aggregálják oly módon, hogy a rendszer bármely felhasználóját azonosítani lehessen.

Személyes adatok gyűjtése

Hozzáférhet és használhatja a Weboldalt és a szolgáltatásokat anélkül, hogy közölné velünk, hogy kicsoda, vagy olyan információt közölne, amely alapján valaki konkrét, azonosítható személyként azonosíthatná Önt. Ha azonban használni kívánja a Webhely egyes funkcióit, előfordulhat, hogy bizonyos személyes adatokat (például nevét és e-mail címét) adjon meg. Megkapunk és tárolunk minden olyan információt, amelyet tudatosan megad nekünk, amikor fiókot hoz létre, tartalmat tesz közzé, vásárol, vagy bármilyen online űrlapot kitölt a Weboldalon. Szükség esetén ezek az információk a következőket tartalmazhatják:

Az általunk gyűjtött információk egy része közvetlenül Öntől származik a Weboldalon és a Szolgáltatásokon keresztül. Ugyanakkor más forrásokból is gyűjthetünk Önről személyes adatokat, például nyilvános adatbázisokból, közösségi média platformokról, külső adatszolgáltatóktól és közös marketingpartnereinktől. Az egyéb forrásokból gyűjtött személyes adatok közé tartozhatnak a demográfiai adatok, például az életkor és a nem, az eszközadatok, például az IP-címek, a hely, például a város és az állam, valamint az online viselkedési adatok, például a közösségi média webhelyeinek használatára vonatkozó információk, oldalmegtekintési információk, keresési eredmények és hivatkozások. Dönthet úgy, hogy nem adja meg számunkra személyes adatait, de akkor előfordulhat, hogy nem tudja kihasználni a Webhely egyes funkcióit. Azok a felhasználók, akik nem biztosak abban, hogy milyen adatok kötelezőek, szívesen fordulnak hozzánk.

Az összegyűjtött információk felhasználása és feldolgozása

Annak érdekében, hogy a Weboldalt és a szolgáltatásokat elérhetővé tegyük az Ön számára, vagy eleget tegyünk egy jogi kötelezettségnek, szükségünk lehet bizonyos Személyes adatok gyűjtésére és felhasználására. Ha nem adja meg az általunk kért információkat, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani Önnek a kért termékeket vagy szolgáltatásokat. Az Öntől gyűjtött információk bármelyike a következő célokra használható fel:

Személyes adatainak feldolgozása attól függ, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba a Webhellyel és a Szolgáltatásokkal, hol tartózkodik a világon, és ha az alábbiak valamelyike érvényesül: (i) Ön egy vagy több konkrét célhoz hozzájárult; ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, amikor a személyes adatok feldolgozására a kaliforniai fogyasztóvédelmi törvény vagy az európai adatvédelmi törvény vonatkozik; (ii) az információszolgáltatás az Önnel kötött megállapodás teljesítéséhez és/vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségeihez szükséges; (iii) a feldolgozás az Önt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; (iv) az adatkezelés olyan feladathoz kapcsolódik, amelyet közérdekből vagy a ránk ruházott közhatalom gyakorlása során végeznek; (v) az adatkezelésre az általunk vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében van szükség.

Ne feledje, hogy egyes jogszabályok értelmében engedélyezhetjük az adatok feldolgozását mindaddig, amíg Ön nem tiltakozik az ilyen feldolgozás ellen (leiratkozással), anélkül, hogy beleegyezésre vagy az alábbi alábbi jogalapok bármelyikére kellene hagyatkoznia. Mindenesetre szívesen tisztázzuk az adatkezelésre vonatkozó konkrét jogalapot, és különösen azt, hogy a személyes adatok megadása jogszabályi vagy szerződéses előírás, vagy szerződéskötéshez szükséges követelmény.

Számlázás és fizetés

Fizetést igénylő szolgáltatások esetén hitelkártya vagy egyéb fizetési számla adatokat kérünk, amelyeket kizárólag fizetések lebonyolítására használunk fel. A vásárlási tranzakciós adatokat csak addig tároljuk, amíg az a vásárlási tranzakció befejezéséhez szükséges. Miután ez megtörtént, a vásárlási tranzakció adatai törlődnek. Ahol a jövőbeni fizetések feldolgozásához szükséges, és az Ön előzetes hozzájárulása alapján pénzügyi adatait titkosított formában tároljuk neves fizetési átjáró szolgáltatónk biztonságos szerverein, aki köteles az Ön személyes adatait a jelen Szabályzat szerint kezelni. Minden közvetlen fizetési átjáró megfelel a legújabb biztonsági szabványoknak, amelyeket a PCI Security Standards Council kezel, amely olyan márkák közös erőfeszítése, mint a Visa, MasterCard, American Express és Discover. Az érzékeny és magánjellegű adatcsere SSL-védett kommunikációs csatornán, titkosított és digitális aláírással védett adatcsere történik, valamint a Weboldal és a Szolgáltatások a PCI sebezhetőségi szabványoknak is megfelelnek annak érdekében, hogy a felhasználók számára minél biztonságosabb környezetet teremtsenek. A további biztonság és védelem érdekében rendszeresen ellenőrzik a rosszindulatú programokat.

Információk kezelése

Törölhet bizonyos, Önről rendelkezésünkre álló személyes adatokat. A törölhető Személyes adatok a Webhely és a Szolgáltatások változásával változhatnak. A személyes adatok törlésekor azonban a felülvizsgálatlan Személyes adatok másolatát megőrizhetjük nyilvántartásunkban a leányvállalatainkkal és partnereinkkel szembeni kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig, valamint az alábbiakban leírt célokra. Ha törölni szeretné személyes adatait, vagy véglegesen törölni szeretné fiókját, ezt megteheti a Weboldalon fiókja beállítási oldalán, vagy egyszerűen kapcsolatba léphet velünk.

Információ közzététele

A kért szolgáltatásoktól függően, vagy az Ön által kért bármely tranzakció befejezéséhez vagy bármely szolgáltatás nyújtásához szükséges esetben szerződést köthetünk más cégekkel, és az Ön beleegyezésével megoszthatjuk adatait a velünk együttműködő megbízható harmadik feleinkkel, valamint bármely más leányvállalatunkkal, amelyekre megbízunk. hogy segítse az Ön számára elérhető Weboldal és Szolgáltatások működését. Nem osztunk meg személyes adatokat független harmadik felekkel. Ezek a szolgáltatók nem jogosultak az Ön adatainak felhasználására vagy nyilvánosságra hozatalára, kivéve, ha ez szükséges a nevünkben történő szolgáltatások teljesítéséhez vagy a jogi követelmények teljesítéséhez. Személyes adatait e célból csak olyan harmadik felekkel oszthatjuk meg, akiknek adatvédelmi irányelvei összhangban vannak a miénkkel, vagy akik vállalják, hogy betartják a Személyes adatokra vonatkozó irányelveinket. Ezek a harmadik felek olyan Személyes adatokat kapnak meg, amelyekre csak a kijelölt funkcióik ellátásához van szükségük, és nem hatalmazzuk fel őket arra, hogy a személyes adatokat saját marketing vagy egyéb céljaikra felhasználják vagy nyilvánosságra hozzák.

Minden általunk gyűjtött, felhasznált vagy kapott személyes adatot nyilvánosságra hozunk, ha azt a törvény előírja vagy megengedi, például az idézés vagy hasonló jogi eljárás teljesítése érdekében, és ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a nyilvánosságra hozatal szükséges jogaink védelme érdekében, az Ön védelme érdekében vagy mások biztonsága érdekében, kivizsgálja a csalásokat, vagy válaszoljon egy kormányzati kérésre.

Abban az esetben, ha üzleti átalakuláson megyünk keresztül, például egy másik vállalat egyesülése vagy felvásárlása, vagy eszközeinek egészének vagy egy részének eladása, az Ön felhasználói fiókja és Személyes adatai valószínűleg az átruházott eszközök között lesznek.

Információ megőrzése

Személyes adatait a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, a viták megoldásához és a megállapodásaink érvényesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg és használjuk fel, kivéve, ha a törvény hosszabb megőrzési időszakot ír elő vagy engedélyez. Bármilyen összesített adatot felhasználhatunk, amely az Ön személyes adataiból származik vagy azokat tartalmazza, miután Ön frissítette vagy törölte azokat, de nem olyan módon, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne. A megőrzési időszak lejártával a személyes adatokat töröljük. Ezért a hozzáférési jog, a törléshez, a helyesbítéshez és az adathordozhatósághoz való jog a megőrzési idő lejárta után nem érvényesíthető.

Információ átadása

Az Ön tartózkodási helyétől függően az adatátvitel magában foglalhatja az adatok átvitelét és tárolását az Ön országától eltérő országban. Ön jogosult tájékozódni az Európai Unión kívüli országba vagy bármely nemzetközi közjog hatálya alá tartozó, vagy két vagy több ország által létrehozott nemzetközi szervezetbe, például az ENSZ-be irányuló információtovábbítás jogalapjáról, valamint az általa megtett biztonsági intézkedésekről. adatainak védelme érdekében. Ha ilyen átruházásra kerül sor, többet megtudhat a jelen Szabályzat megfelelő szakaszaiban, vagy érdeklődhet tőlünk a kapcsolat menüpontban megadott információk segítségével.

A felhasználók jogai

Ön gyakorolhat bizonyos jogokat az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban. Önnek joga van különösen a következőkre: (i) jogában áll visszavonni a hozzájárulását, ha korábban hozzájárult adatai feldolgozásához; (ii) Önnek jogában áll tiltakozni adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés a hozzájárulástól eltérő jogalap alapján történik; (iii) Önnek jogában áll megtudni, hogy mi kezelünk-e információkat, a feldolgozás bizonyos vonatkozásaira vonatkozóan tájékoztatást kérhet, és másolatot kaphat a feldolgozás alatt álló információkról; (iv) Önnek jogában áll ellenőrizni adatai pontosságát, és kérni azok frissítését vagy helyesbítését; (v) Önnek joga van bizonyos körülmények között korlátozni adatai feldolgozását, amely esetben az adatait a tároláson kívül semmilyen más célra nem dolgozzuk fel; (vi) Önnek jogában áll bizonyos körülmények között kérni, hogy töröljük tőlünk személyes adatait; (vii) Önnek joga van ahhoz, hogy adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és ha ez technikailag kivitelezhető, azt akadálytalanul továbbíthassa egy másik adatkezelőnek. Ez a rendelkezés akkor alkalmazandó, ha az Ön adatait automatizált eszközökkel dolgozzák fel, és az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, olyan szerződésen, amelynek Ön is része, vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségein alapul.

A feldolgozás elleni tiltakozás joga

Ha a személyes adatokat közérdekből, a ránk ruházott hatósági jogkör gyakorlása során vagy az általunk követett jogos érdekek érdekében dolgozzák fel, Ön tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen azáltal, hogy megadja az Ön sajátos helyzetéhez kapcsolódó indokot, amely igazolja az adatkezelést. ellenvetés. Tudnia kell azonban, hogy ha személyes adatait direkt marketing célból dolgozzák fel, bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, indoklás nélkül. Ha meg szeretné tudni, hogy személyes adatokat direkt marketing célból dolgozunk-e fel, tekintse meg ennek a dokumentumnak a vonatkozó részeit.

Adatvédelmi jogok a GDPR értelmében

Ha Ön az Európai Gazdasági Térség (EGT) lakosa, rendelkezik bizonyos adatvédelmi jogokkal, és törekszik az ésszerű lépések megtételére annak érdekében, hogy lehetővé tegye személyes adatainak helyesbítését, módosítását, törlését vagy korlátozását. Ha tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és ha szeretné, hogy ezeket eltávolítsák rendszereinkből, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Bizonyos esetekben Önt az alábbi adatvédelmi jogok illetik meg:

Önnek jogában áll panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál az Ön személyes adatainak gyűjtése és felhasználása miatt. További információért forduljon az Európai Gazdasági Térség (EGT) helyi adatvédelmi hatóságához.

Kaliforniai adatvédelmi jogok

A jelen Szabályzatban kifejtett jogokon túlmenően azok a kaliforniai lakosok, akik személyes adatokat szolgáltatnak (a törvényben meghatározottak szerint) személyes, családi vagy háztartási célú termékek vagy szolgáltatások megszerzéséhez, jogosultak naptári évente egyszer kérni és beszerezni tőlünk. , az általunk megosztott személyes adatokkal kapcsolatos információk, ha vannak ilyenek, más vállalkozásokkal marketing célból. Adott esetben ezek az információk tartalmazzák a Személyes adatok kategóriáit, valamint azon vállalkozások nevét és címét, amelyekkel a személyes adatokat megosztottuk a közvetlenül megelőző naptári évre vonatkozóan (pl. az aktuális évben benyújtott kérések az előző évről kapnak információkat). . Ezen információk megszerzéséhez vegye fel velünk a kapcsolatot.

Hogyan gyakoroljuk ezeket a jogokat

A jogai gyakorlására irányuló kéréseket a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül lehet megtenni. Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen kérések megválaszolása előtt megkérhetjük Önt személyazonosságának igazolására. Kérelmének elegendő információt kell tartalmaznia, amely lehetővé teszi számunkra annak ellenőrzését, hogy Ön az a személy, akinek állítja magát, vagy hogy Ön az ilyen személy meghatalmazott képviselője. Elegendő részletet kell megadnia ahhoz, hogy megfelelően megértsük a kérést és válaszoljunk rá. Nem tudunk válaszolni kérésére, és nem adhatunk Önnek személyes adatokat, kivéve, ha először ellenőrizzük személyazonosságát vagy jogosultságát az ilyen kérés benyújtására, és megerősítjük, hogy a személyes adatok Önre vonatkoznak.

A gyermekek magánélete

Tudatosan nem gyűjtünk semmilyen személyes adatot 18 év alatti gyermekektől. Ha Ön 18 év alatti, kérjük, ne adjon meg személyes adatokat a Weboldalon és a Szolgáltatásokon keresztül. Arra bátorítjuk a szülőket és törvényes gyámokat, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik internethasználatát, és segítsék elő a jelen Szabályzat érvényesítését azáltal, hogy utasítják gyermekeiket, hogy engedélyük nélkül soha ne adjanak át személyes adatokat a Weboldalon és a Szolgáltatásokon keresztül. Ha okkal feltételezi, hogy egy 18 éven aluli gyermek személyes adatokat adott meg nekünk a Weboldalon és a Szolgáltatásokon keresztül, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ezenkívül legalább 18 évesnek kell lennie ahhoz, hogy hozzájáruljon személyes adatainak országában történő feldolgozásához.

Cookie-k

A Weboldal és a Szolgáltatások „sütiket” használnak az online élmény személyre szabásához. A cookie egy szöveges fájl, amelyet egy weboldal szerver helyez el az Ön merevlemezére. A cookie-k nem használhatók programok futtatására vagy vírusok számítógépére való eljuttatására. A cookie-k egyedileg vannak hozzárendelve Önhöz, és csak a cookie-t Önnek kiállító domain webszervere tudja elolvasni.

Cookie-kat használhatunk statisztikai célú adatok gyűjtésére, tárolására és nyomon követésére a Webhely és a Szolgáltatások működtetése érdekében. Lehetősége van a cookie-k elfogadására vagy elutasítására. A legtöbb webböngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, de általában módosíthatja böngészőjét úgy, hogy elutasítsa a cookie-kat, ha úgy tetszik. Ha úgy dönt, hogy elutasítja a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni a Webhely és a Szolgáltatások funkcióit. Többet megtudhat a sütikről és működésükről itt.

Ne kövesse a jeleket

Egyes böngészők tartalmaznak egy „Ne kövesse nyomon” funkciót, amely jelzi a felkeresett webhelyeknek, hogy nem szeretné, hogy online tevékenységeit nyomon kövessék. A követés nem ugyanaz, mint egy weboldallal kapcsolatos információ felhasználása vagy gyűjtése. Ebből a célból a nyomon követés személyazonosításra alkalmas adatok gyűjtését jelenti azoktól a fogyasztóktól, akik egy webhelyet vagy online szolgáltatást használnak vagy látogatnak meg, miközben idővel különböző webhelyeken mozognak. A Weboldal és a Szolgáltatások nem követik nyomon látogatóit idővel és harmadik felek webhelyein keresztül. Egyes harmadik felek webhelyei azonban nyomon követhetik az Ön böngészési tevékenységeit, amikor tartalmat szolgáltatnak Önnek, ami lehetővé teszi számukra, hogy személyre szabják, mit mutatnak be Önnek.

Reklámok

Megjeleníthetünk online hirdetéseket, és megoszthatunk összesített és nem azonosítható információkat ügyfeleinkről, amelyeket mi vagy hirdetőink a Webhely és a Szolgáltatások Ön általi használata során gyűjtenek. Nem osztunk meg hirdetőkkel az egyes ügyfelek személyazonosításra alkalmas adatait. Egyes esetekben felhasználhatjuk ezeket az összesített és nem azonosítható információkat arra, hogy személyre szabott hirdetéseket küldjünk el a célközönségnek.

Azt is megengedhetjük bizonyos harmadik feleknek, hogy segítsenek nekünk személyre szabni az olyan hirdetéseket, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekesek lehetnek a felhasználók számára, valamint hogy más adatokat gyűjtsenek és használhassanak a felhasználói tevékenységekkel kapcsolatban a Webhelyen. Ezek a cégek olyan hirdetéseket jeleníthetnek meg, amelyek cookie-kat helyezhetnek el, és más módon nyomon követhetik a felhasználói viselkedést.

Leányvállalatok

Részt vehetünk affiliate marketingben, és kapcsolt linkeket jeleníthetünk meg a Webhelyen és a Szolgáltatásokon. Ha rákattint egy társult linkre, egy cookie kerül a böngészőjébe, amely nyomon követi az értékesítéseket jutalékok céljából.

E-mail marketing

Elektronikus hírleveleket kínálunk, amelyekre Ön bármikor önkéntesen feliratkozhat. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy e-mail címét bizalmasan kezeljük, és nem adjuk ki e-mail címét harmadik félnek, kivéve az információhasználat és feldolgozás szakaszban megengedett eseteket, vagy abból a célból, hogy harmadik fél szolgáltatót használjunk fel ilyen e-mailek küldésére. Az e-mailben elküldött információkat a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelően kezeljük.

A CAN-SPAM törvénynek megfelelően minden tőlünk küldött e-mailben egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az e-mail kitől származik, és egyértelmű tájékoztatást ad a feladóval való kapcsolatfelvétel módjáról. Dönthet úgy, hogy nem kapja meg hírleveleinket vagy marketing e-mailjeinket, ha követi az ezekben az e-mailekben található leiratkozási utasításokat, vagy felveszi velünk a kapcsolatot. Azonban továbbra is megkapja a lényeges tranzakciós e-maileket.

Hivatkozások más forrásokhoz

A Weboldal és a Szolgáltatások hivatkozásokat tartalmaznak olyan egyéb forrásokra, amelyek nem a mi tulajdonunkban vagy ellenőrzésünkben vannak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem vállalunk felelősséget az ilyen egyéb források vagy harmadik felek adatvédelmi gyakorlatáért. Javasoljuk, hogy legyen tudatos, amikor elhagyja a Webhelyet és a Szolgáltatásokat, és olvassa el minden olyan forrás adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyes adatokat gyűjthet.

Információ biztonság

Ellenőrzött, biztonságos környezetben, a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól vagy nyilvánosságra hozataltól védve védjük a számítógépes szervereken megadott információkat. Ésszerű adminisztratív, technikai és fizikai biztosítékokat tartunk fenn annak érdekében, hogy megvédjük az ellenőrzése alatt álló és őrzött Személyes adatok jogosulatlan hozzáférését, felhasználását, módosítását és közzétételét. Az interneten vagy vezeték nélküli hálózaton keresztüli adatátvitel azonban nem garantálható. Ezért, miközben törekszünk az Ön személyes adatainak védelmére, Ön tudomásul veszi, hogy (i) az internetnek vannak olyan biztonsági és adatvédelmi korlátai, amelyekre nem tudunk befolyást gyakorolni; (ii) az Ön és a Webhely és a Szolgáltatások között kicserélt információk és adatok biztonsága, integritása és adatvédelme nem garantálható; és (iii) minden ilyen információt és adatot minden erőfeszítés ellenére megtekinthet vagy megváltoztathat továbbítás közben egy harmadik fél.

Adatszivárgás

Abban az esetben, ha tudomásunkra jut, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások biztonsága veszélybe került, vagy a felhasználók személyes adatait külső tevékenység eredményeként – ideértve, de nem kizárólagosan a biztonsági támadásokat vagy csalást is beleértve – független harmadik feleknek adták ki, fenntartjuk a az ésszerűen megfelelő intézkedések meghozatalának joga, beleértve, de nem kizárólagosan a nyomozást és a jelentéstételt, valamint a bűnüldöző hatóságok értesítését és együttműködését. Adatvédelmi incidens esetén minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük az érintett személyeket, ha úgy gondoljuk, hogy az incidens eredményeként a felhasználót érő sérelmek ésszerű kockázata áll fenn, vagy ha a jogszabály egyéb módon előírja az értesítést. Ha megtesszük, e-mailt küldünk Önnek.

Változások és módosítások

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Szabályzatot vagy a Weboldalra és a Szolgáltatásokra vonatkozó feltételeit saját belátásunk szerint időről időre módosítsuk, és értesítjük Önt a személyes adatok kezelésének módjában bekövetkezett bármilyen lényeges változásról. Amikor megtesszük, felülvizsgáljuk a frissített dátumot az oldal alján. Belátásunk szerint más módon is értesítést küldhetünk Önnek, például az Ön által megadott elérhetőségi adatokon keresztül. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen Szabályzat bármely frissített változata a módosított szabályzat közzétételét követően azonnal hatályba lép. A Weboldal és a Szolgáltatások Ön által a felülvizsgált Szabályzat hatálybalépése (vagy más, az adott időpontban meghatározott egyéb aktus) utáni további használata az Ön hozzájárulását jelenti a változtatásokhoz. Mindazonáltal az Ön hozzájárulása nélkül nem használjuk fel az Ön személyes adatait lényegesen eltérő módon, mint ahogyan azt a személyes adatok gyűjtésekor közölték.

A szabályzat elfogadása

Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta a jelen Szabályzatot, és elfogadja minden feltételét. A Weboldal és a Szolgáltatások elérésével és használatával Ön vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot. Ha nem fogadja el a jelen Szabályzat feltételeit, nem jogosult a Webhely és a Szolgáltatások elérésére vagy használatára.

Jogi nyilatkozat

Az itt bemutatott hirdetőnek fizetett pénz csak két beleegyező személy közötti üzlet. A Versl Limited NEM vállal felelősséget az egyének cselekedeteiért.

Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy a weboldalon megjelenő adatok helyesek és megfelelőek legyenek, nem tudjuk garantálni a hirdetők által megadott pf információk pontosságát. Ha úgy érzi, hogy egy tag szándékosan félrevezeti a profilját, kérjük, forduljon hozzánk információval.

Nem tudjuk garantálni, hogy a weboldalon keresztül megbeszélt időpontokat betartják, ez az időpont egyeztető egyének felelőssége.

A weboldalon keresztül történő találkozás megbeszélésekor Ön felelős saját biztonságáért, és kérjük, tegye meg a megfelelő intézkedéseket a masszázsok ésszerű helyszíneinek biztosítása érdekében.

Az itt megvásárolható vagy lefoglalható szolgáltatásokat partnereink értékesítik, nem mi. Csak profiljaik és hirdetéseik közzétételéért vagyunk felelősek.

Nem vállalunk felelősséget a partnereinktől kapott szolgáltatásokért, de jelezze felénk, ha problémába ütközik, vagy a kapott szolgáltatás nem felel meg az elvárásainak.

Kérjük, a foglalás megtétele előtt alaposan ellenőrizze a szolgáltatással kapcsolatos összes részletet és minden korlátozást.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy minden orvosi vagy egyéb allergiával/egészségügyi információt közöljön partnereinkkel az Ön időpontja előtt.

Kapcsolatfelvétel

Ha szeretne kapcsolatba lépni velünk, hogy többet megtudjon a jelen Szabályzatról, vagy kapcsolatba szeretne lépni velünk az egyéni jogokkal és az Ön személyes adataival kapcsolatos bármilyen ügyben, ezt a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül teheti meg.

A dokumentum legutóbbi frissítése: 2023. január 27