Felhasználási feltételek

Ezek a feltételek („Szerződés”) meghatározzák a jelen weboldal („Webhely” vagy „Szolgáltatás”) és bármely kapcsolódó termék és szolgáltatás (együttesen „Szolgáltatások”) használatának általános feltételeit. Ez a Megállapodás jogilag kötelező érvényű Ön („Felhasználó”, „Ön” vagy „Ön”) és mi, „mi”, „mi” vagy „miénk” között.

Ez a webhely egy reklám- és információforrás, és mint ilyen, semmilyen kapcsolatban vagy felelősséggel nem tartozik az itt említett webhelyek vagy személyek egyikével sem. CSAK hirdetési felületet árulunk, nem vagyunk escort iroda, és semmilyen módon nem veszünk részt escort- vagy prostitúciós üzletben. Nem vállalunk felelősséget harmadik felek webhelyeinek vagy személyeknek a tartalmáért vagy tevékenységéért, amelyekhez a portálon található hivatkozások, e-mailek vagy telefonos elérhetőségek nyomán hozzáférhet. A weboldalon felsorolt felnőtt kísérőknek kifizetett pénz csak az idejüket és a társaságukat szolgálja. Bármi más történhet is, ha és amikor kapcsolatba kerül, az a felnőttek beleegyezése. Óvszer nélküli szex nem megengedett.

A Weboldal(ok) használatának feltételeként Ön kijelenti, hogy túl van a nagykorúságon (pl. elmúlt 18 éves vagy 21 éves) a lakóhelye szerinti joghatóságban. Előírjuk, hogy a hirdetőknek legalább 20 évesnek kell lenniük, hogy hirdethessenek, és minden fióknak életkor-ellenőrzést kell végeznie. Elhárítunk minden felelősséget, amely a Felhasználó életkorával kapcsolatos téves állításokból ered

Az általunk használt Általános Szerződési Feltételek – „miénk”, „mi”, „mi” célból ezt a webhelyet jelenti

A Weboldal és a Szolgáltatások elérésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szerződés feltételeit. Ha Ön egy vállalkozás vagy más jogi személy nevében köti meg ezt a Szerződést, Ön kijelenti, hogy jogosult arra, hogy az ilyen entitást a jelen Szerződéshez kösse, ebben az esetben a „Felhasználó”, „Ön” vagy „Ön” kifejezések ilyen entitásnak. Ha nem rendelkezik ilyen felhatalmazással, vagy ha nem ért egyet a jelen Szerződés feltételeivel, nem fogadhatja el a jelen Szerződést, és nem érheti el és nem használhatja a Webhelyet és a szolgáltatásokat. Ön tudomásul veszi, hogy ez a Szerződés az Ön és a webhely között létrejött szerződés, még akkor is, ha az elektronikus, és Ön nem írta alá fizikailag, és ez szabályozza a Webhely és a Szolgáltatások Ön általi használatát.

1. Számlák és tagság

A Weboldal és a Szolgáltatások használatához legalább 18 évesnek kell lennie. A Weboldal és a Szolgáltatások használatával, valamint a jelen Szerződés elfogadásával szavatolja és kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét. Ha fiókot hoz létre a Weboldalon, Ön felelős fiókja biztonságának megőrzéséért, és teljes felelősséggel tartozik a fiókkal kapcsolatos minden tevékenységért, valamint a vele kapcsolatosan megtett minden egyéb tevékenységért. Figyelemmel kísérjük és felülvizsgáljuk az új fiókokat, mielőtt bejelentkezne és elkezdené használni a Szolgáltatásokat. Bármilyen hamis elérhetőségi adat megadása fiókja megszüntetéséhez vezethet. Önnek haladéktalanul értesítenie kell minket fiókja minden jogosulatlan használatáról vagy a biztonság bármely más megsértéséről. Nem vállalunk felelősséget az Ön által elkövetett cselekményekért vagy mulasztásokért, ideértve az ilyen cselekmények vagy mulasztások következtében felmerülő károkat sem. Felfüggeszthetjük, letilthatjuk vagy törölhetjük fiókját (vagy annak bármely részét), ha úgy találjuk, hogy Ön megsértette a jelen Szerződés bármely rendelkezését, vagy magatartása vagy tartalma sértené jó hírnevünket és jóindulatunkat. Ha a fenti okok miatt töröljük fiókját, nem regisztrálhat újra Szolgáltatásainkra. A további regisztráció megakadályozása érdekében letilthatjuk e-mail címét és Internet protokoll címét.

2. Felhasználói tartalom

Nem birtokolunk semmilyen adatot, információt vagy anyagot (együttesen „Tartalom”), amelyet Ön a Szolgáltatás használata során ad meg a Weboldalon. Kizárólag Önt terheli a felelősség az összes benyújtott tartalom pontosságáért, minőségéért, integritásáért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, megfelelőségéért, valamint a szellemi tulajdonjogért vagy a használati jogért. Figyeljük és felülvizsgáljuk a Weboldalon található Tartalmat, amelyet Ön nyújtott be vagy hozott létre a Szolgáltatásaink használatával. Ön engedélyt ad nekünk felhasználói fiókja Tartalmának elérésére, másolására, terjesztésére, tárolására, továbbítására, újraformázására, megjelenítésére és végrehajtására kizárólag a Szolgáltatások Önnek való nyújtása céljából. E nyilatkozatok vagy garanciák bármelyikének korlátozása nélkül, jogunkban áll, bár nem kötelességünk, hogy saját belátásunk szerint megtagadjunk vagy eltávolítsunk minden olyan Tartalmat, amely ésszerű véleményünk szerint sérti irányelveinket vagy bármilyen módon káros. vagy kifogásolható. Hacsak Ön kifejezetten nem engedélyezi, a Webhely és a Szolgáltatások Ön általi használata nem ad engedélyt számunkra az Ön által létrehozott vagy a felhasználói fiókjában tárolt Tartalom kereskedelmi, marketing vagy hasonló célú felhasználására, reprodukálására, adaptálására, módosítására, közzétételére vagy terjesztésére. .

3. Felnőtt tartalom

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos felnőtteknek szóló vagy felnőtteknek szóló tartalmak érhetők el a Webhelyen. A felnőtteknek szóló tartalom megjelenítése előtt figyelmeztetés jelenik meg a Felhasználó számára. Felnőtteknek szóló vagy felnőtteknek szóló tartalom esetén azok a személyek, akik 18 évnél fiatalabbak, vagy nem férhetnek hozzá az adott tartalomhoz az alkalmazandó joghatóság törvényei értelmében, nem férhetnek hozzá az ilyen tartalmakhoz. Ha megtudjuk, hogy 18 éven aluli bárki tranzakciót kíván lebonyolítani a Szolgáltatásokon keresztül, az 1998. évi Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA") értelmében igazolt szülői beleegyezésre lesz szükségünk.

4. Számlázás és fizetés

Önnek minden díjat vagy díjat kell fizetnie a számlájára a díj esedékessége és esedékessége időpontjában érvényes díjak, díjak és számlázási feltételek szerint. Ahol a Szolgáltatásokat ingyenes próbaidőszakban kínálják, előfordulhat, hogy fizetni kell az ingyenes próbaidőszak lejárta után, és nem a számlázási adatok megadásakor (amelyre az ingyenes próbaidőszak kezdete előtt is szükség lehet). Ha az automatikus megújítás engedélyezve van azoknál a Szolgáltatásoknál, amelyekre előfizetett, akkor a választott időtartamnak megfelelően automatikusan felszámításra kerül. Az érzékeny és magánjellegű adatcsere SSL-védett kommunikációs csatornán, titkosított és digitális aláírással védett adatcsere történik, valamint a Weboldal és a Szolgáltatások a PCI sebezhetőségi szabványoknak is megfelelnek annak érdekében, hogy a felhasználók számára minél biztonságosabb környezetet teremtsenek. A további biztonság és védelem érdekében rendszeresen ellenőrzik a rosszindulatú programokat. Ha megítélésünk szerint az Ön vásárlása magas kockázatú tranzakciónak minősül, akkor meg kell küldenie érvényes, fényképes igazolványának másolatát, és esetleg a használt hitel- vagy betéti kártya legutóbbi bankkivonatának másolatát. a vásárláshoz. Fenntartjuk a jogot a termékek és a termékárak bármikori megváltoztatására. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy visszautasítsunk minden tőlünk leadott megrendelést. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy törölhetjük a személyenként, háztartásonként vagy rendelésenként vásárolt mennyiséget. Ezek a korlátozások magukban foglalhatják az ugyanazon ügyfélszámlával vagy ugyanazon ügyfélszámla alatt leadott rendeléseket, ugyanazt a hitelkártyát és/vagy az azonos számlázási és/vagy szállítási címet használó rendeléseket. Abban az esetben, ha módosítunk vagy törölünk egy megrendelést, megpróbálhatjuk értesíteni Önt a megrendeléskor megadott e-mail és/vagy számlázási cím/telefonszám segítségével.

5. Az információk pontossága

Alkalmanként előfordulhatnak olyan információk a Weboldalon, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy kihagyásokat tartalmazhatnak, amelyek a termékleírásokhoz, árakhoz, elérhetőségekhez, promóciókhoz és ajánlatokhoz kapcsolódnak. Fenntartjuk magunknak a jogot az esetleges hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, valamint az információk megváltoztatására vagy frissítésére vagy a rendelések törlésére, ha a Weboldalon vagy a Szolgáltatásokon található bármely információ pontatlan, előzetes értesítés nélkül (beleértve a rendelés leadását is). Nem vállalunk kötelezettséget a Weboldalon található információk frissítésére, módosítására vagy pontosítására, ideértve, de nem kizárólagosan, az árakkal kapcsolatos információkat, kivéve, ha azt törvény írja elő. A Weboldalon alkalmazott meghatározott frissítési vagy frissítési dátum nem tekinthető annak jelzésének, hogy a Weboldalon vagy a Szolgáltatásokon található összes információ módosult vagy frissült.

6. Harmadik fél szolgáltatásai

Ha úgy dönt, hogy engedélyezi, hozzáférhet vagy igénybe veszi harmadik fél szolgáltatásait, vegye figyelembe, hogy az ilyen egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok használatát kizárólag az ilyen szolgáltatások feltételei szabályozzák, és nem támogatjuk, nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget és nem vállal felelősséget az ilyen egyéb szolgáltatások bármely aspektusával kapcsolatban, beleértve, korlátozás nélkül, azok tartalmát vagy az adatok kezelésének módját (beleértve az Ön adatait), illetve az Ön és az ilyen egyéb szolgáltatások szolgáltatója közötti interakciót. Ön visszavonhatatlanul lemond minden, a jelen weboldallal szembeni igényről az ilyen egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ez a webhely nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, amelyet az Ön bármely más szolgáltatás engedélyezése, hozzáférése vagy használata, illetve az ilyen egyéb szolgáltatások adatvédelmi gyakorlataira, adatbiztonsági folyamataira vagy egyéb irányelveire való támaszkodása okozott vagy feltételezhetően okozott. szolgáltatások. Előfordulhat, hogy regisztrálnia kell vagy bejelentkeznie kell az ilyen egyéb szolgáltatásokhoz a megfelelő platformokon. Bármilyen más szolgáltatás engedélyezésével Ön kifejezetten engedélyezi ennek a weboldalnak, hogy felfedje adatait, amennyiben az ilyen egyéb szolgáltatások használatának vagy engedélyezésének megkönnyítése érdekében szükséges.

7. Üzemidő garancia

Havi 99% rendelkezésre álló idő garanciát kínálunk a szolgáltatási üzemidőre. A szolgáltatás rendelkezésre állási garanciája nem vonatkozik a szolgáltatás megszakítására, amelyet a következők okoznak: (1) időszakos ütemezett karbantartás vagy javítás, amelyet időről időre elvégezhetünk; (2) Ön vagy tevékenysége által okozott fennakadások; (3) kimaradások, amelyek nem érintik a Szolgáltatás alapvető funkcióit; (4) rajtunk kívül álló vagy ésszerűen előre nem látható okok; és (5) bizonyos programozási környezetek megbízhatóságával kapcsolatos kimaradások.

8. Biztonsági mentések

Rendszeresen biztonsági másolatot készítünk a Weboldalról és annak Tartalmáról, és mindent megteszünk a biztonsági mentések teljességének és pontosságának biztosítása érdekében. Hardverhiba vagy adatvesztés esetén automatikusan visszaállítjuk a biztonsági másolatokat, hogy minimalizáljuk a hatást és az állásidőt.

9. Reklámok

A Weboldal és a Szolgáltatások használata során Ön levelezést folytathat olyan hirdetőkkel vagy szponzorokkal, illetve promóciókban vehet részt, akik áruikat vagy szolgáltatásaikat mutatják be a Weboldalon és a Szolgáltatásokon keresztül. Minden ilyen tevékenység, valamint az ilyen tevékenységhez kapcsolódó feltételek, szavatosság vagy nyilatkozat kizárólag Ön és az érintett harmadik fél között zajlik. Nem vállalunk felelősséget, kötelezettséget vagy felelősséget az Ön és bármely harmadik fél közötti ilyen levelezésért, vásárlásért vagy promócióért.

10. Hivatkozások más forrásokhoz

Bár a Webhely és a Szolgáltatások hivatkozhatnak más forrásokra (például weboldalakra, mobilalkalmazásokra stb.), sem közvetlenül, sem közvetve nem utalunk semmilyen jóváhagyásra, társulásra, szponzorálásra, támogatásra vagy kapcsolódásra semmilyen kapcsolt erőforráshoz, kivéve, ha ezt kifejezetten jelezzük. itt. A Weboldalon található hivatkozások némelyike „társított link” lehet. Ez azt jelenti, hogy ha rákattint a linkre, és megvásárol egy terméket, ez a webhely társult jutalékot kap. Nem vagyunk felelősek semmilyen vállalkozások vagy magánszemélyek felajánlásaiért vagy erőforrásaik tartalmáért, és nem vállalunk felelősséget a vizsgálatért vagy értékelésért. Nem vállalunk felelősséget semmilyen más harmadik fél tevékenységéért, termékeiért, szolgáltatásaiért és tartalmáért. Gondosan át kell tekintenie minden olyan erőforrás jogi nyilatkozatát és egyéb használati feltételeit, amelyhez a Weboldalon és a Szolgáltatásokon található hivatkozáson keresztül fér hozzá. A webhelyen kívüli forrásokhoz való hivatkozás a saját felelősségére történik.

11. Tiltott felhasználások

A Szerződésben meghatározott egyéb feltételek mellett tilos a Weboldal és a Szolgáltatások vagy Tartalom használata: (a) bármilyen jogellenes célra; (b) másokat jogellenes cselekmények végrehajtására vagy abban való részvételre kérni; (c) megsérteni bármely nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy állami szabályozást, szabályt, törvényt vagy helyi rendeletet; (d) szellemi tulajdonjogaink vagy mások szellemi tulajdonjogainak megsértése vagy megsértése; (e) nem, szexuális irányultság, vallás, etnikai hovatartozás, faj, kor, nemzeti származás vagy fogyatékosság alapján zaklatni, bántalmazni, sértegetni, ártani, rágalmazni, rágalmazni, becsmérelni, megfélemlíteni vagy megkülönböztetni; f) hamis vagy félrevezető információk benyújtása; (g) vírusok vagy bármely más típusú rosszindulatú kód feltöltése vagy továbbítása, amely bármilyen módon felhasználható vagy felhasználható, ami befolyásolja a Webhely és a Szolgáltatások, harmadik féltől származó termékek és szolgáltatások, illetve az Internet funkcionalitását vagy működését; (h) spam, adathalászat, pharm, ürügy, pók, feltérképezés vagy kaparás; (i) bármilyen obszcén vagy erkölcstelen célból; vagy (j) a Webhely és a Szolgáltatások, a harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak vagy az Internet biztonsági funkcióinak beavatkozása vagy megkerülése. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások használatát megszüntessük a tiltott felhasználások megsértése miatt.

12. Szellemi tulajdonjogok

A „szellemi tulajdonjogok” minden jelenlegi és jövőbeni jogot jelentenek, amelyeket törvény, általános törvény vagy méltányosság biztosít bármely szerzői joggal és szomszédos joggal, védjegyekkel, formatervezési mintákkal, szabadalmakkal, találmányokkal, goodwill-vel és az átruházás miatti perre vonatkozó joggal. találmányok, használati jogok és minden egyéb szellemi tulajdonjog, minden esetben függetlenül attól, hogy bejegyzett vagy nem bejegyzett, és beleértve az összes kérelmet és jogot kérelmezni és megadni, elsőbbség igénylésére vonatkozó jogokat, ilyen jogokat és minden hasonló vagy azzal egyenértékű jogot vagy formát. védelem és a szellemi tevékenység bármely más eredménye, amely jelenleg vagy a jövőben a világ bármely részén fennáll vagy fennmarad. A jelen Megállapodás nem ruházza át Önre a jelen weboldal vagy harmadik felek tulajdonában lévő szellemi tulajdont, és az ilyen tulajdonhoz kapcsolódó minden jog, jogcím és érdekeltség (a felek között) kizárólag ezen a webhelyen marad. A Webhellyel és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban használt összes védjegy, szolgáltatási védjegy, grafika és logó ennek a webhelynek vagy licencadóinak védjegye vagy bejegyzett védjegye. A Webhellyel és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban használt egyéb védjegyek, szolgáltatási védjegyek, grafikák és logók más harmadik felek védjegyei lehetnek. A Webhely és a Szolgáltatások Ön általi használata nem ad jogot vagy engedélyt a webhely vagy harmadik fél védjegyeinek reprodukálására vagy más módon történő használatára.

13. A jótállás kizárása

Ön elfogadja, hogy az ilyen Szolgáltatást „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon nyújtják, és hogy a Webhely és a Szolgáltatások Ön általi használata kizárólag a saját kockázatára történik. Kifejezetten visszautasítunk mindennemű, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra és a jogsértés hiányára vonatkozó vélelmezett garanciákat. Nem vállalunk garanciát arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatások megfelelnek az Ön igényeinek, vagy hogy a Szolgáltatás megszakítás nélkül, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz; nem vállalunk garanciát sem a Szolgáltatás használatából származó eredményekre, sem a Szolgáltatáson keresztül szerzett információk pontosságára vagy megbízhatóságára, illetve a Szolgáltatás hibáinak kijavítására. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatával letöltött vagy más módon megszerzett anyagokat és/vagy adatokat az Ön belátása szerint és kockázatára teszi, és kizárólag Ön felel az ilyen anyagok letöltéséből eredő bármely adatkárosodásért vagy adatvesztésért. és/vagy adatok. Nem vállalunk garanciát a Szolgáltatáson keresztül vásárolt vagy beszerzett árukra vagy szolgáltatásokra, illetve a Szolgáltatáson keresztül lebonyolított tranzakciókra, kivéve, ha másként jelezzük. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tanács vagy információ, amelyet Ön tőlünk vagy a Szolgáltatáson keresztül kapott, nem hoz létre olyan garanciát, amely itt kifejezetten nem szerepel.

14. A felelősség korlátozása

A hatályos jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben ez a webhely, annak leányvállalatai, igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei, beszállítói vagy licencadói semmilyen esetben sem felelősek semmilyen közvetett, véletlen, különleges, büntető, fedezeti vagy következményes kárért. beleértve, korlátozás nélkül, kártérítést az elmaradt haszonból, bevételből, értékesítésből, cégértékből, tartalomhasználatból, üzletre gyakorolt hatásból, üzleti megszakításból, a várható megtakarítások elvesztéséből, üzleti lehetőség elvesztéséből), bármilyen felelősségelmélet alapján, beleértve, korlátozás nélkül, , szerződés, jogsérelem, jótállás, törvényes kötelezettség megszegése, gondatlanság vagy egyéb, még akkor is, ha a felelős felet tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, vagy előre láthatta volna az ilyen károkat. A vonatkozó törvények által megengedett maximális mértékig a jelen weboldal és leányvállalatai, tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei, szállítói és licencadói a szolgáltatásokkal kapcsolatos összesített felelőssége egy dollárnál nagyobb összegre korlátozódik, vagy az általa ténylegesen készpénzben fizetett összegekre. Önt erre a weboldalra az első olyan eseményt vagy eseményt megelőző egy hónapos időszakra, amely ilyen felelősséget ró. A korlátozások és kizárások akkor is érvényesek, ha ez a jogorvoslat nem kompenzálja teljes mértékben Önt az esetleges veszteségekért vagy az alapvető cél meghiúsulásáért.

15. Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja és mentesíti ezt a webhelyet és annak kapcsolt vállalkozásait, igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, beszállítóit és licencadóit minden olyan felelősséggel, veszteséggel, kárral vagy költséggel szemben és ellenük, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is, amelyek bármilyen tevékenységgel kapcsolatban merülnek fel. harmadik felek állításai, követelései, cselekményei, vitái vagy követelései, amelyeket ezek bármelyikével szemben az Ön Tartalmának, a Webhely és a Szolgáltatások Ön általi használatának, illetve az Ön részéről elkövetett szándékos kötelességszegésnek az eredményeként vagy azokkal kapcsolatosan.

16. Elválaszthatóság

A jelen Megállapodásban foglalt valamennyi jog és korlátozás csak olyan mértékben gyakorolható, alkalmazható és kötelező érvényű, amennyiben nem sérti a vonatkozó törvényeket, és a szükséges mértékben korlátozni kell, hogy ne tegyék illegálissá, érvénytelenné a jelen Szerződést. vagy végrehajthatatlan. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezését vagy részét az illetékes bíróság jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősíti, a felek szándéka, hogy a fennmaradó rendelkezések vagy azok részei képezzék megállapodásukat a tárgya, és minden ilyen fennmaradó rendelkezés vagy annak része továbbra is érvényben marad.

17. Vitarendezés

A jelen Megállapodás kialakítására, értelmezésére és teljesítésére, valamint az abból eredő vitákra Guernsey anyagi és eljárási törvényei az irányadók, figyelmen kívül hagyva a kollíziós szabályokat vagy a jogválasztást, valamint – amennyiben alkalmazható – Guernsey törvényeit. . A jelen szerződés tárgyával kapcsolatos keresetek kizárólagos joghatósága és helyszíne a belize-i bíróságok, és Ön ezennel aláveti magát ezen bíróságok személyes joghatóságának. Ön ezennel lemond minden esküdtszéki tárgyaláshoz való jogáról a jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely eljárásban. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye nem vonatkozik erre a megállapodásra.

18. Változások és módosítások

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen Szerződést vagy a Webhellyel és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos feltételeit bármikor módosítsuk, a jelen Szerződés frissített változatának a Weboldalon való közzétételétől kezdve. Amikor megtesszük, felülvizsgáljuk a frissített dátumot az oldal alján. A Weboldal és a Szolgáltatások bármely ilyen változtatás utáni további használata az Ön hozzájárulását jelenti az ilyen változtatásokhoz.

19. Jelen feltételek elfogadása

Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta a jelen Szerződést, és elfogadja minden feltételét. A Weboldal és a Szolgáltatások elérésével és használatával Ön vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szerződést. Ha nem fogadja el a jelen Megállapodás feltételeit, nem jogosult a Webhely és a Szolgáltatások elérésére vagy használatára.

20. Jogkövetés és törvény

21. Kép és azonosító ellenőrzések

A platformunkon megjelenő hirdetéseknek az ÖN valódi képeinek kell lenniük, és ÖN 18 éves vagy annál idősebb személynek kell lennie. Rendszeresen ellenőrizzük a tagok életkorának ellenőrzését és azonosítását, és minden olyan hirdetésről, amelyről azt gyanítjuk, hogy meghamisítja a személyazonosságát vagy a fiatalkort, azonnali igazolást kérünk. Ezt megteheti a megfelelő azonosító vagy útlevéloldal segítségével. Ebben az időszakban hirdetése felfüggesztésre kerülhet.

Az oldalunkon elhelyezett összes hirdetést beküldéskor ellenőrizzük, és rendszeresen ellenőrizzük. Ha nem tartják be a szerződési feltételeinket, értesítés nélkül eltávolítjuk őket.

22. Jelentés Ad

Ha olyan tartalmat szeretne jelenteni, amely sérti a képekkel kapcsolatos jogait vagy információkat, küldjön e-mailt a Kapcsolat oldalunkon. Ezt követően folytatjuk a kérdéses információk ellenőrzését, és kivizsgáljuk a számunkra jelentett eset fiókját/profilját/hirdetését. Töröljük az Általános Szerződési Feltételeket megszegő személy minden gyanús fiókját/profilját/hirdetését.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy eltávolítsunk vagy módosítsunk bármilyen tartalmat vagy képet/képeket, és felfüggesztjük vagy eltávolítsuk az Általános Szerződési Feltételeinket megsértő felhasználókat. Ezért a gyanús fiók/profil/hirdetés hirdetési platformunkról való eltávolítása után semmilyen kifizetést nem térítünk vissza.

Ez a weboldal csak felnőtt egyének számára teszi lehetővé, hogy idejüket és társaságukat más felnőtt személyeknek hirdessenek. Nem biztosítunk foglalási szolgáltatást és nem szervezünk találkozókat. A feltüntetett ár csak az időre vonatkozik, semmi másra. Bármilyen kínált szolgáltatás vagy bármi más előfordulhat, a felnőttek beleegyezése és a köztük lévő magánügy. Az Ön felelőssége a helyi törvények betartása.

Kapcsolatfelvétel

Ha szeretne felvenni velünk a kapcsolatot, hogy többet megtudjon erről a megállapodásról, vagy kapcsolatba szeretne lépni velünk a vele kapcsolatos bármilyen üggyel kapcsolatban, ezt a webhely kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül teheti meg.

A dokumentum legutóbbi frissítése: 2023. január 27